Over werken bij een kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijven (kdv) bestaan al sinds de 18e eeuw. Het hedendaagse kdv is natuurlijk niet te vergelijken met de matressenschooltjes uit de 18e eeuw, qua hygiene, arbeidsomstandigheden, opleidingen en wet- en regelgeving.

Kinderdagverblijven zijn bekend onder meerdere namen, zoals crèche, kinderdagcentrum, peuteropvang ,kinder-kribbe of peuterspeelzaal. 

De definitie van een kinderdagverblijf is dat hier kinderen (baby’s en peuters)  in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen. 

Tot 2018 bestonden er ook “peuterspeelzalen”” (of PSZ), de medewerkers vielen in de meeste gevallen onder een andere CAO en werden vaak bijgestaan door vrijwilligers.  De PSZ werd gefinancierd door de gemeente en was een paar dagdelen per week toegankelijk voor kinderen van 2 jaar en ouder. 

Met ingang van 2018 vallen deze PSZ onder de kinderopvang en dienen de locaties en medewerkers te voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op de kinderopvang.  Veelal spreekt men nu van peuteropvang of peuterspelen. 

Voor ouders is het noodzakelijk dat het kinderdagverblijf is ingeschreven in Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zonder deze registratie is er namelijk geen recht op kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang door de overheid.

Zonder de kinderopvangtoeslag is het voor de meeste ouders niet betaalbaar om gebruik te maken van de opvang op een een kinderdagverblijf en zou men gebruik moeten maken van zogenaamde informele kinderopvang (opa/oma, buren etc). Vanuit de wens voor kwaliteit, continuïteit en het belang voor de arbeidsparticipatie ontvangen ouders nu een groter percentage van de kosten als tegemoetkoming.

Hoe is nu de indeling op een kinderdagverblijf

Bij een kinderdagverblijf worden de kinderen ingedeeld in stam)groepen.  Het aantal stamgroepen en de keuze van welke vorm van stamgroep hangt samen met o.a. de beschikbare oppervlakte. 

Ruimtelijk relevante regels dagopvang

  • Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte

  • Er is ten minste 3,5 m2 bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind, waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.

  • Er is ten minste 3 m2 bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind.

  • De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar OF De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar.

Horizontale groepen

Een horizontale groep is een groep waarbij de kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie horen, bijvoorbeeld 0-2 jaar (baby’s) , 2-4 jaar (peuters). 

Verticale groepen

Een verticale groep is een groep waarbij de kinderen binnen een ruimere leeftijdscategorie vallen, bijvoorbeeld 0-4 jaar. (bavby’s en peuters). 

Beroepskracht-kindratio kinderdagverblijf

De overheid heeft een beroepskracht-kindratio vastgesteld, die gebaseerd is op de leeftijd en het aantal kinderen en de leeftijdscategorie van de groep.

Zo moet er 1 gekwalificeerd medewerker zijn op maximaal 3 nul-jarigen. Voor het berekenen is er een rekentool beroepskracht-kindratio (BKR) in de kinderopvang beschikbaar.

Voor- nadelen groep

Een keuze voor een horizontale of verticale groep heeft voor- en nadelen. Zowel vanuit standpunt ouder/kind als vanuit de kinderopvangorganisatie.

Deel deze pagina