In iedere branche komen specifieke afkortingen en trefwoorden voor, hieronder een opsomming en uitleg van in de kinderopvang gebruikte woorden, afkortingen en bekende namen..

Sommige afkortingen hebben buiten de kinderopvangbranche een andere betekenis, deze zijn dan ook opgenomen.

Trefwoorden, afkortingen, bekende namen

Woord, afkorting, naamOmschrijving
BBLBeroeps Begeleidende Leerweg - studeren en werken tegelijk
BKBrancheorganisatie Kinderopvang - brancheorganisatie werkgevers
BKRBeroepskracht-kindratio - verhouding tussen aantal kinderen en medewerkers
BKRBureau voor Krediet Registratie
BMKBranchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang - brancheorganisatie werkgevers
BOiNKBelangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen
BOLBeroepsopleidende leerweg - studeren en stage lopen
BSOBuitenschoolse opvang - opvang buiten schooltijden, combinatie van VSO en NSO
caoCollectieve ArbeidsOvereenkomst
IKKInnovatie en Kwaliteit Kinderopvang
KDVKinderdagverblijf - opvang kinderen 0-4 jaar
KOTKinderopvangtoeslag - tegemoetkoming kosten kinderopvang
Louis TavecchioNederlandse pedagoog
Marianne Riksen-WalravenNederlandse pedagoog
Marinus (Rien) H. van IJzendoornNederlandse pedagoog
NSO Naschoolse opvang - opvang na schooltijd , ook BSO genoemd
PMPedagogisch medewerker
PSZ Peuterspeelzaal - opvang kinderen 2-4 jaar
Ruben FukkinkNederlandse pedagoog
VSOVoorschoolse opvang - opvang voordat de school begint
VVEVoor- en Vroegschoolse Educatie - ontwikkeling van kinderen voor basisschool
VVEVerenigigng van Eigenaren
Wet IKKWet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
Deel deze pagina