Beroepskracht-kindratio (BKR)

 Beroepskracht-kindratio (BKR) Dagopvang Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep of peuterspeelzaalgroep wordt bepaald op basis van tabel 1 en onderstaande aanvullende rekenregels. De tabel en de rekenregels worden toegepast in de volgorde waarin zij onderstaand zijn opgenomen. De voorwaarden met betrekking tot de maximale …

Beroepskracht-kindratio (BKR) Lees meer »