BKR kinderdagverblijf

Beroepskracht-kindratio (BKR)

 Beroepskracht-kindratio (BKR) Dagopvang Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep of peuterspeelzaalgroep wordt bepaald op basis van tabel 1 en onderstaande aanvullende rekenregels. De tabel en de rekenregels worden toegepast in de volgorde waarin zij onderstaand zijn opgenomen. De voorwaarden met betrekking tot de maximale …

Beroepskracht-kindratio (BKR) Lees meer »

Stamgroepen

Een horizontale groep is een groep waarbij de kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie horen, bijvoorbeeld 0-2 jaar (baby’s) , 2-4 jaar (peuters).  Een verticale groep is een groep waarbij de kinderen binnen een ruimere leeftijdscategorie vallen, bijvoorbeeld 0-4 jaar. (bavby’s en peuters).  Voordelen Horizontale groep Meer activiteiten op leeftijdsgroep gericht Kleiner verschil tussen jongste en …

Stamgroepen Lees meer »