Salaris

Als medewerker van een kinderdagverblijf ontvang je salaris volgens de CAO Kinderopvang.  De CAO (Collectieve Arbeids Overeenkomst) wordt gesloten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. Let op : voor kinderopvangorganisaties aangesloten bij de BVOK geldt een andere CAO. In de CAO is een functiematix opgenomen, …

Salaris Lees meer »